Pytania wózki widłowe

Wózki widłowe
Wózki konserwator
Wciągniki
Suwnice
Podesty
Diagramy udzwigu
KontaktJak sprawdza się skuteczność hamulca zasadniczego, a jak pomocniczego, i kiedy hamulce są sprawne

Hamulec zasadniczy – naciskamy pedał hamulca, który powinien stawiać opór i nie opaść do podłogi i sprawdzamy skuteczność hamowania – długość drogi hamowania wózka obciązonego ciężarem nominalnym powinna być mniejsza od podanej w dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) wózka. Sprawdzamy róznomierność hamowania – czy w trakcie hamowania nie ściąga wózka w jedną stronę.
Hamulec pomocniczy (ręczny) – sprawdzamy czy zapadka i dźwignia działa prawidłowo i czy po pochyłości UTB nie stacza się. Następnie sprawdzamy na pochyłości na wyłączonym silniku (czas 15 minut). Pochyłość 8% dla elektrycznego i 15% dla spalinowego.
Jakie urządzenia sygnalizacyjne powinien posiadać wózek i z jakiego dokumentu to wynika


- sygnał dźwiękowy
- wskaźnik położenia koła kierującego (wózki 3 kołowe)
- wskaźnik stopnia naładowania bateri (wózki elektryczne)
- elektroniczny wskaźnik masy podnoszonego ładunku
- wskaźnik ciśnienia oleju
-wskaźnik temperatury silnika
- wskaźnik ładowania akumulatora
- wskaźnik ilości paliwa
UTB musi odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.Jakie znasz rodzaje napędów (silników) w wózkach i gdzie jakie wózki można zastosować

- elektryczny sieciowy
- elektryczny akumulatorowy
- spalinowy niskosprężny
- spalinowy wysokosprężny
- inne rodzaje napędów
Wózki spalinowe na otwartej przestrzeni, a elektryczne w pomieszczeniach.Jakie stopni pochyłości może pokonywać wózek o napędzie spalinowym,a jakie elektrycznym i czym jest to podyktowane

Przyjmuje się, że wózki elektryczne 8% , a spalinowe 15 %. Podyktowane jest to długością pojazdu i masą ładynku. (W elektrycznych starego typu na większej pochyłości wylewał się kwas z akumulatorów. Mają też mniejszą sprawność.) Dokładne dane znajdują się w UDT każdego wózka.Po co jest potrzebny przechył wieży w wózku, ile wynosi i jaki kąt zawarcia powinny posiadać wózki i dlaczego

Przechył wieży ułatwia podnoszenie i transport ładunków oraz pomaga zapewnić stabilność podczas przewożenia towaru.Do jakich prac służą wózki widłowe. Czy można je wykorzystać do innych celów, jakich i pod jakimi warunkami

Wózki służą do prac załadowniczych oraz transportu na ograniczone odległości. Podstawowym osprzętem są widły. Można je zastąpić innym osprzętem, np. wysięgnik, trzpień, szuflada, platforma robocza, kleszcze boczne. Osprzęt powinien spełniać wymogi przepisów bhp oraz odpowiedniej normy PN-77/M-780105.
PoprzedniaI..........................................I Następna